کلاسهای انلاین و حضوری .

 فقط کافی ست تصمیم گرفته و از روش تمرینی ما که در نهایت اموزش صحیح حرکات برای خانواده و در راس ان پدر و مادر است نهایت استفاده را نمایید

اموزش ببینید و دو دهه بیشتر عمر کنید

و سن بیولوژیکی را پایین بیاورید

مهدی میرزایی طراح تمرین بیش از سه هزار برنامه تمرینی طراحی شده

کارشناس ارشد تغذیه ورزشی

۰۹۱۲۳۰۵۵۷۷۸

تمام روز و در هر زمانی میتوان ورزش کرد

فعالیتهای بدنی میتوانند کمک شایانی به کاهش استرس محیطی که باعث بر هم زدن هموستاز بدن میشونند نمایند

بهانه ای برای فعالیت بدنی وجود ندارد

روش و نوع سیستم تمرینی میتواند اموزش بهینه ای به شخص برای بالا بردن راندمان کاری و ذهنی نماید

روابط بهتر اجتماعی و رسیدن به مسیر زندگی سالم در گرو اول غذای ورودی و انتخاب و زمان خوردن مواد غذایی و در مرحله بعد ارامش در ذهن است

مهدی میرزایی طراح تمرین بیش از سه هزار برنامه تمرینی طراحی شده

کارشناس ارشد تغذیه ورزشی

۰۹۱۲۳۰۵۵۷۷۸