بدنی ساحلی و پادگانی بسازید

ارائه برنامه تغذیه ای و تمرینی برای سه روز در هفته و تعویض برنامه هر هفته با کمترین هزینه زیر نظر کارشناس ارشد تغذیه ورزشی مهدی میرزایی ۰۹۱۲۳۰۵۵۷۷۸

برنامه بدنسازی و تی ار ایکس تخصصی

مشاوره رایگان ۰۹۱۲۳۰۵۵۷۷۸

ارائه برنامه تمرینی

طراحی تمرینات ورزش بدنسازی و تی ار ایکس برای اشخاصی که وقت رفتن به باشگاه را ندارنند

لینک دانلود اپلیکیشن trxplus با بیش از۳۰۰۰ برنامه تمرینی.

جوینده یابنده است

هر انچه را که در طی این مدت زیاد در باشگاههای ورزشی به شما گفته نشده را برایتان بازگو میکنیم

هدف رسیدن به سلامتی و بالا بردن توان قدرت ساختار زیبا و حال خوب است

کافی ست کمی به عقب نگاه کرده و در ایینه خود را ببینید

ایا به هدفتان رسیده اید

در طراحی تمرین ما توضیحات و طریقه زدن حرکات به دو زبان انگلیسی و فارسی همراه عکس و تعداد و حتی وزنه انتخابی شما برایتان بصورت ایمیل ارسال میشود .

ما برایتان مرحله ای تازه از زندگی را پیش رویتان باز کرده ایم

ایا با ذهن خود میتوان مسیر صحیح را جستجو کرد

ذهن ما نزدیکترین مسیری را که دوست دارد انتخاب میکند

هر چه راحت تر خوشایند تر

ذهن براحت طلبی عادت دارد

خارج کردن و بر هم زدن هموستاز ذهن کاریست بس دشوار

پس مسیر درست را انتخاب کن

به تمرینات اصولی و حرفه ای خوش امدید۰۹۱۲۳۰۵۵۷۷۸ .

سوالات شما

برنامه فارسی با تصویر گیف شده از ما تمرین با شما?

پیشگیری مقدم بر درمان است

برای رسیدن هدف درست را انتخاب کن

امادگی ذهنی مهمترین مسئله است

برای رسیدن به هدفت تا به امروز چه کرده ای

عوض کردن باشگاه و مربی راه یست بیهوده

مهمترین مسئله در فعالیت های بدنی رسیدن به  تغذیه درست است

برای قوی تر شدن قلب ایا کاری کرده ایم

مرز زندگی و جوانی سن سی تا پنجاه سال است

ما به شما برای شناخت بدنتان کمک میکنیم

میتوانم دست یابم به قدرت سرعت استقامت
زمان و سیستم تمرینی
زمانبندی صحیح تغذیه
کامل شو و برنده باشپیروزشو
چه کار میخوای بکنی برای قلبت
100 هزار تومان

دیگر لازم نیست به باشگاه بروید
۴بار تعویض برنامه در ماه هر جمعه
۰۹۱۲۳۰۵۵۷۷۸

تمرین حرفه ای در خانه

توضیح فارسی به همران تصویر گیف شده حرکات تمرینی در خانه بمانید و بدنی حرفه ای بسازید

09123055778

بیش از ۳۰۰۰ برنامه طراحی شده در طی ۵ سال کاری

طراحی سایت توسط مدیر سایت انجام شده است. 09123055778
Call Now Buttonتماس با مهدی میرزایی